Studie- & adviesbureau    Sloopopvolgingsplan


Bij de afbraak van niet-residentiŰle gebouwen boven 1000 m│ (boven 5000 m│ voor hoofdzakelijk residentiŰle) is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning een sloopopvolgingsplan vereist.


Dit laat een selectieve sloop toe en de opsplitsing in puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Op basis van het sloopopvolgingsplan en na een eventueel controlebezoek levert de sloopbeheerorganisatie Tracimat de verwerkingstoelating af waarna de verwerking van het LMRP-puin goedkoper kan gebeuren dan bij ongescheiden puin.


Onze deskundigen stellen aan de hand van de nodige plaatsbezoeken en eventuele plannen voor u het sloopopvolgingsplan op. Als onderdeel hiervan wordt een asbestinventaris opgemaakt (zie hier). Ook de controlebezoeken tijdens de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen worden door ons uitgevoerd.


Vraag hier uw offerte aan.

 

Studie- en adviesbureau Workplus


Mogelijke gevaarlijke afvalstoffen:

  • asbest
  • teer
  • olie
  • ...

Mogelijke ongevaarlijke afvalstoffen:

  • baksteen
  • beton
  • hout
  • staal
  • ...