Studie- & adviesbureau    Sloopopvolgingsplan


Bij de afbraak van niet-residentiŰle gebouwen vanaf 1000 m│ (vanaf 5000 m│ voor uitsluitend residentiŰle) is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning een sloopopvolgingsplan vereist.


Dit laat een selectieve sloop toe en de opsplitsing in puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Op basis van het sloopopvolgingsplan maakt de sloopbeheerorganisatie Tracimat het sloopattest op waarmee de verwerking van het LMRP-puin goedkoper kan gebeuren dan bij ongescheiden puin.


Onze deskundigen stellen aan de hand van de nodige plaatsbezoeken en eventuele plannen voor u het sloopopvolgingsplan op. Als extra aanvulling wordt een asbestinventaris opgemaakt (zie hier).

 

Studie- en adviesbureau Workplus


Mogelijke gevaarlijke afvalstoffen:

  • asbest
  • teer
  • olie
  • ...

Mogelijke ongevaarlijke afvalstoffen:

  • baksteen
  • beton
  • hout
  • staal
  • ...